Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

Skla PILKINGTON

Meziskelní rámečky            Mřížky skel (šprosny)

Dvojskla                             Trojskla

Typy skel  

Tepelně izolační       Bezpečnostní       Protihluková       Protisluneční       Samočistící 

Úvod


Společnost Pilkington byla založena v roce 1894 a v roce 1926 se stala soukromou společností. Tou zůstala do roku 1970, kdy její akcie byly kótovány na londýnské burze cenných papírů. Dnes je více než 80 % odbytu skupiny realizováno mimo Spojené království. Pilkington má hlavní podíly na trhu stavebnictví a automobilových výrobků ve světě. Pilkington vyrábí sklo a výrobky zasklívání pro stavby a automobilový průmysl po celém světě. výrobní závody ve 24 zemích

 


Co je U hodnota
Pár základních údajů o tak často používaných tepelných hodnotách

Uw   Koeficient prostupu tepla celým oknem
Ug   Koeficient prostupu tepla sklem.
Uf    Koeficient prostupu tepla rámy
Ag   Plocha skla
Af    Podíl plochy rámů (projekční plocha)
lg    Délka obvodu zasklení
g     Koeficient prostupu tepla vztažený na délku rámečku
Výpočet koeficientu prostupu tepla podle DIN EN ISO 10077-1

Rámečky skel 

Distanční rámeček

Ve standardní kalkulaci dodáváme sklo s U - 1,0 W/m2K s nerezovým rámečkem "CHROMATEC PLUS".

Novinka - Izolační sklo s teplou hranou osazené rámečkem "SUPER SPACER"

Důležitým prvkem při konstrukci izolačního skla je systém distančního rámečku. V tomto směru Vám můžeme nabídnout osazení izolačního skla s tzv. "teplou hranou".

Výrobky dodávané naší firmou mají ve standardním provedení bez příplatku od 1. 1. 2006 izolační skla s nerezovým rámečkem "CHROMATEC PLUS".

Naše firma vám dále může nabídnout NOVINKU v tomto oboru. Nový systémem rámečku "SUPER SPACER".

Základem nového typu distančního rámu je materiál na bázi silikonové pěny. Tento materiál má řádově nižší měrnou tepelnou vodivost než běžně, v evropských státech používaný rám hliníkový. Z toho se odvíjí dosažení nižšího celkového součinitele tepelné prostupnosti skla, dosažení příznivějších kritických povrchových teplot v okrajích, eliminování výskytu kondenzátu a další úspora energie pro vytápění.

Další vlastností tohoto materiálu je jeho pružnost. Tato vlastnost velmi příznivě ovlivňuje eliminování tepelných a tlakových stresů, vznikajících působením vlivů při umístění izolačních skel ve výplních stavebních otvorů. Pružnost distančního rámu má vliv i na redukci zvuku, kde se hodnota podle frekvence měřeného útlumu sníží až o 20 %.

Výhody rámečku "SUPER SPACER":

·                             redukce stresu při tlaku na těsnění,

·                             zlepšení průměrné povrchové teploty o 8,94°C, 66% zlepšení vzdálenosti 20 mm od okraje skla,

·                             až 950x nižší tepelná vodivost,

·                             až 5% zlepšení v celkové hodnotě u skla,

·                             až 10% zlepšení odolnosti proti rosení (kondenzaci),

·                             až o 15 % vyšší prahová povrchová teplota,

·                             až 6% úspory na vytápění,

·                             až 70% zlepšení v úrovni odolnosti proti kondenzaci,

·                             až o 18 % lepší tlumení hluku,

·                             ztráta Argonu za 5 let menší než 1 %,

·                             globálně testovaný a oceněný systém.

Meziskelní ozdobné příčky

Moderní požadavky na funkčnost izolačních dvojskel se týkají taktéž optického rozdělení plochy, kterého se dosáhne použitím meziskelních příček. U tohoto moderního zasklení se mřížka nachází v meziprostoru mezi okenními tabulemi izolačního skla. Díky tomu se dají plastová okna snadno čistit a mřížky jsou chráněny před zvětráváním a nečistotami během celé životnosti izolačního skla.

Helima 2000

Použitím těchto příček lze splnit téměř každé individuální požadavky zákazníka. Barevná škála těchto příček je značná - od odstínů RAL, až po samotné imitace dřeva, které se dají kombinovat jak do okenních křídel plastových tak dřevěných.

Příčky se dodávají v tloušťkách 8, 18, 26 a 45 mm

Helima Duplex

Rozdělení plochy, kdy vznikne optický dojem sestavy z více izolačních jednotek. Použití zejména u zdánlivých příček, které nalepují výrobci oken na povrch skla. Ještě více zesilují dojem nostalgického příčkového okna. Ale i u této varianty se prosklená plocha skládá pouze z jediné celistvé jednotky izolačního skla.