Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

Meziskelní rámečky            Mřížky skel (šprosny)

Dvojskla                            Trojskla

Typy skel  

Tepelně izolační       Bezpečnostní       Protihluková       Protisluneční       Samočistící 

zpět

 

 Dvojskla

Tepelně izolační skla

Izolační skla jsou konstruována jako dvojsklo, tzn. ze dvou tabulí skla, jejichž vzdálenost vymezuje dutý distančním rámeček plněný vysoušecím prostředkem. 

 

 Jednotlivá skla ve dvojsklech se volí v tloušťkách vyhovujících funkčním a mechanickým nárokům. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámečků je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem nebo obdobnými materiály. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámečků je vyplněn trvale pružným, vulkanickým tmelem. Konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel.

Standardní izolační sklo, složené ze dvou tabulí plochého skla float, vykazuje hodnotu tepelného prostupu k cca 2,8 W/m2K. Čím nižší je tento koeficient, tím lepší jsou jeho tepelně izolační vlastnosti. Ke snížení této hodnoty dochází díky pokovené vrstvy u vnitřní strany vnějšího skla. Tato vrstva nepropouští teplo z interiéru, ale umožňuje prostup solárnímu teplu do interiéru.

Nejvíce se používají skla se zesílenou tepelnou izolací tzv. izolační skla s nízkoemisivními skly se součinitelem tepelné propustnosti "U" 1.1 W/m2K. (dle ČSN EN 673)