Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

 Základní prvky konstrukčního řešení kování ROTO NT

 

Povrchová úprava.

Povrchová úprava patří a patřila vždy mezi základní priority firmy ROTO FRANK AG, neboť souvisí s celkovou životností kování a jeho bezpečnou funkčností. Nová povrchová úprava aplikovaná od roku 2008 v rámci sériové výroby pod označením RotoSil Nano používá posledních poznatků vědy v oblasti nanomolekul. Je vytvořena na bázi zinkování, chromátování bez 6ti mocného chrómu s aplikací nanomolekul a ve finální fázi máčením povrchu ve speciálním akrylátovém laku s dodatečným vytvrzením při 80°C. Tato progresivní povrchová ochrana poskytuje vysokou odolnost kování proti korozi a mnohonásobně převyšuje požadavky norem RAL RG607/3 a je vhodná do všech klimatických oblastí, včetně oblastí s obsahem mořské soli. Povrchově se jeví jako jednolitý matně stříbrný povrch bez reflexních optických efektů. Právě tento vnější design nepůsobí rušivým dojmem ani na tmavých odstínech dřevěných konstrukcí.

Vrchní krycí lišta kování

Profilování vrchní krycí lišty umožňuje snížit hmotnost kování při zachování mechanické pevnosti. Tvar krycí lišty dovoluje umístit na závěrové čepy speciální vedení, které podstatně zvyšuje jejich odolnost na ohyb, aniž by toto vedení převyšovalo úroveň kovací drážky křídla.

Uložení a propojování kovacích dílů

Jednotlivé kovací díly jsou v drážce křídla fixovány samoupínacími prvky, které zvyšují odolnost kování proti možnosti násilného vytržení a zjednodušují montáž jednotlivých dílů. Kování je tak možné nejprve kompletně instalovat do kovací drážky a pak následně zajistit vruty. Spojení jednotlivých dílů kovaní je řešeno bez spojovacích elementů a tím je zajištěn jednolitý povrch křídla.

Typy závěrových čepů

Dalším jedinečným konstrukčním prvkem je řešení závěrových čepů, které zajišťují přítlak křídla k rámu. V standardním typu kování se používají dva typy závěrových čepů:

a) válcový s možností stranového seřízení

 b) válcový s hříbkovým zakončením s možností fixního seřízení ve dvou osách, tj. stranového seřízení přítlaku a výškového seřízení, kterým lze eliminovat překročení výrobních nebo montážních tolerancí ve vztahu rozměrů křídla vůči rámu. Oba typy čepů jsou zajištěny ze spodní strany roznýtováním a z vrchní strany mají speciální vodící kulisu, která zvyšuje pevnost čepu na ohyb.

Seřizování okenního křídla v rámu okna

Křídlo lze pomocí kování seřídit vůči rámu ve třech osách: stranové seřízení je možné realizovat na spodním i horním závěsu

                                                                                   výškové seřízení se realizuje pouze na spodním závěsu

                                                                                  seřízení přítlaku se realizuje na všech zavíracích čepech kování a na spodním a horním závěsu

vymezení vůle kování mezi křídlem a rámem lze realizovat seřízením výšky čepu spodního a horního rohového vedení.