Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

Bezpečný dětský pokoj

uklidňující pocit

Okna nám otevírají svět. Pro malé objevitele ovšem mohou také předsta­vovat riziko. Zvenku zavolá kamarád, hrající si dítě otevře okno, z kterého se příliš vykloní a nebezpečí je zde. Proto firma Roto vyvinula speciální techno­logii - "sklopit před otevřením".

 Inteligentní zabezpečovací mecha­nismus. Dětská pojistka Roto umožňuje pouze sklopení okna při vodorovné poloze kliky. Uzamykatelná klika přitom zabraňuje možnosti jejího posunutí z pozice sklopeno do pozice otevřenoKliku je možné odjistit pouze klíčem.

Bezpečné větrání. Je jedno, zda je dětské bezpečnostní okno zavřeno nebo sklopeno - kom­pletně otevřít ho může pouze ten, kdo k tomu má klíč. A ten samozřejmě do dětských rukou nepatří. To zaručuje bezpečnost a zároveň dovoluje bez­pečné větrání ve sklopené poloze v rámci pravidelné výměny vzduchu. Pokud by měl být později dětský pokoj využíván jiným způsobem, je možné dětskou pojistku jednoduše odstranit