Vyhledávání

Kontakt

Moto - Auto Jan Šafr
Horka u Bakova nad Jiz. Bakov nad Jizerou

+420326781544
+420326782571

motoauto@motoauto.cz

Energetický průkaz budovy

Co je energetický průkaz budov?

Energetický průkaz informuje o spotřebě energie domu na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, jako i energetické kvalitě zateplení budovy. Tak je možné vzájemně srovnávat budovy ohledně jejich spotřeby energie. Zájemci o koupi nebo pronájem, kteří se chtějí rozhodnout pro objekt s nízkými provozními náklady a menším zatížením životního prostředí tak mají k dispozici nezbytné informace.

Co je cílem energetického průkazu?

Cílem je zlepšit energetickou efektivitu budov. Energetický průzkum vyčísluje energetickou náročnost budovy a tajišťuje tak transparentnost trh s nemovitostmi.

K čemu mi bude jako nájemníkovi nebo kupci energetický průkaz dobrý?

Pomocí energetického průkazu můžete jednoduše odhadnout, zda objekt bude v budoucnu znamenat nízké nebo vysoké provozní náklady. Je to důležitý pomocník pro rozhodování, který by jste měli vzít v úvahu než podepíšete nájenmí nebo kupní smlouvu. Energetický průkaz obsahuje objektivní informace a umožňuje vzájemně srovnávat energetickou náročnost budov.

K čemu je mi jako vlastníkovi užitečný energetický průkaz?

Energetický průkaz zajišťuje transparentnost na trhu s nemovitostmi. Při vysokých cenách energií mají nemovitosti s prokazatelně nižší energetickou náročností při novém pronájmu nebo prodeji výhodu před konkurencí. Energetický průkaz navíc hodnotí energetickou kvalitu domu, popř. ukazuje slabá místa pláště budovy a jejích zařízení a navrhuje opatření k energetické modernizaci objektu.

Kdy se musí energetický průkaz vystavit?

Již několik let musí mít energetický průkaz každá novostavba. Nová vyhláška o šetření energií předepisuje, že platný energetický průkaz je třeba předložit i zájemcům o pronájem nebo koupi bytu nebo domu. Samozřejmě se proto nemusí při každé změně nájemníka vystavovat nový energetický průkaz. Energetické průkazy mají platnost 10 let a mohou být, pokud nedojde ke změně budovy, také tak dlouho používány.

Obdržím energetický průkaz jako zájemce o koupi nebo o pronájem?

Vážní zájemci o koupi nebo pronájem mohou požadovat, aby jim byl energetický průkaz předložen. Nemají však nárok na obdržení jeho kopie.

Od jaké doby musí být energetický průkaz vystaven?

V Německu byl zaveden energetický průkaz pro existující budovy k 1.7.2008. Toto datum platí pro obytné budovy dokonce nejpozději v roce 1965 včetně. Pro později postavené obytné budovy je energetický prukaz zapotřebí od 1.1.2009, stejně tak jako pro budovy nesloužící bytovým účelům.

Pro jaké druhy budov je třeba energetický průkaz?

Energetický průkaz je v podstatě nutný pro všechny vytápěné budovy. To se týká obytných domů stejně jako správních budov, veřejných budov nebo továrních hal. Výjimky existují mimo jiné pro stavební památky, budovy s méně než 50 m2 užitné plochy, stáje, skleníky, jakož i rekreační objekty, které jsou užívány nejvýše 4 měsíce v roce.

Jaké druhy energetických průkazů existují?

Rozlišujeme mezi energetickým průkazem orientovaným na potřebu energie a energetickým průkazem orientovaným na spotřebu energie. U průkazu orientovaného na potřebu (energetickou náročnost) se potřeba energie vypočítává za standardních podmínek na základě technického provedení budovy. Protože tyto podmínky jsou stále tytéž, lze tak srovnávat energetickou kvalitu více budov navzájem. Energetický průkaz orientovaný na spotřebu naproti tomu vychází ze skutečné spotřeby energie v posledních letech. Nezávisí jen na stavební kvalitě objektu, nýbrž také v podstatné míře na zvyklostech uživatelů - obyvatel. Z toho vyplývají rozdíly, které ztěžují porovnávání budov mezi sebou. I když je energetický průkaz orientovaný na potřebu (energetickou náročnost) dražší, protože příslušný odborník musí provést potřebná měření budovy na místě, doporučujeme jej preferovat, protože jen tak obdržíte solidní individuální informace o Vaší budově, které můžete přibrat jako podklad pro plánování sanačních prací na něm.

Pro které budovy smí být vystaven energetický průkaz orientovaný na potřebu (energetickou náročnost)?

Vystavení energetického průkazu orientovaného na spotřebu (energetickou náročnost) je přípustné pro všechny budovy, nezávisle na jejich velikosti, stáří a druhu vytápění.

Které stavby jsou způsobilé pro vystavení energetického průkazu?

Energetické průkazy orientované na spotřebu jsou přípustné jen za určitých předpokladů. Principiálně platí: do 30. září 2008 lze pro všechny druhy obytných domů přechodně vystavovat energetické průkazy orientované na spotřebu. Ty pak platí 10 let.
Po 1. říjnu 2008 smí být pro budovu vystaven energetický průkaz orientovaný na spotřebu jen tehdy, pokud
0.má budova nejméně pět bytových jednotek nebo0.pokud byla žádost o stavební povolení podána po 1.11.1977 nebo0.pokud budova již při jejím dokončení splňovala úroveň požadavků vyhlášky o tepelných izolacích z 11.8.1977 nebo0.pokud byla budova dodatečně uvedena do stavu splňujícího úroveň požadavků vyhlášky o tepelných izolacích z 11.8.1977.Energetický průkaz orientovaný na spotřebu je vždy přípustný pro budovy nesloužící bydlení.
Ve všech případech musí být známy údaje o spotřebě energií za uplynulé tři roky, a tyto údaje musí být prokázány vyúčtováními nákladů na vytápění, fakturami dodavatele elektrické energie apod.

Vypadá energetický průkaz pro každý byt v domě stejně?

Ano, energetický průkaz se vydává vždy pro celou budovu a ne pro jednotlivé byty v ní. Hodnotí kvalitu pláště budovy (zdiva, oken, střechy apod.) a použité vytápěcí techniky. To se vždy vztahuje k celé budově.

Musí být modernizační opatření, uvedená v energetickém průkazu, také realizována?

Nikoli, taková povinnost neexistuje. Energetický průkaz je informativní. Přesto byste měli brát doporučení k renovačním vne, zejmna pokud prukaz atestuje Va budove nadprumerne vysokou spotrebu energie provedenm odpovdajcch sanacnch opatren muete citelne pomoci ivotnmu prostred i Va peneence.